Archive for 14 november, 2005

h1

Möte med redaktören

måndag, 14 november 2005

Novembergrått ute. Möte på Bonniers med redaktören för Kristinaboken, Kristoffer L. Det är alltid nervöst att ställas inför en ny redaktör. Dels för att få, förutom översättare, känner ens språkliga egen- och svagheter  så pinsamt väl som just sådana personer. (Napoleon sa att ingen är hjälte inför ens egen kammartjänare; ingen är heller litterärt geni inför ens egen redaktör.) Dels för att få saker kan vara mer frustrerande, mer energislukande än att tvingas arbeta med en redaktör som inte har samma inställning till språket som en själv. Det blir som att spela pingis med en fotboll. Tidigare har jag dock haft den stora lyckan att arbeta med en av Sveriges bästa i detta fack, Stina P. Men hur blir det nu?

Min nervositet skingras dock snabbt, när vi sitter bak en stängd dörr i hans lysrörsupplysta och bokbelamrade lilla tjänsterum och stegar oss fram genom spaltkorrekturet. Han har hittat en rad småfel, vilket gör mig lättad, för det visar att han läst synnerligen noga. Och han har samma inställning till språket som jag, det vill säga att han är petnoga. Puh! Och – slutligen – så lyssnar han också, på sitt försynta vis, och tar argument. Detta i de fall jag vill hålla fast vid tidigare formuleringar. Stil är – som sagt – till ej obetydlig del regelbrott, och inför honom försvarar jag bland annat några vaga rester av min norrbottniska dialekt samt, här och var, en vag återklang av den kraftfulla 1600-talssvenska som jag så länge umgåtts med, och som jag tycker så mycket om.

Som alla andra redaktörer jag arbetat med, frågar han om mitt bruk att ibland sätta komma efter tankestreck – ungefär så här då -, och som med alla andra redaktörer försvarar jag det. Kommatecknet är helt enkelt till för att markera vilken sats som inskottet hör till, och även om det ser udda ut rent grafiskt är det helt och hållet korrekt. Kristoffer vet givetvis detta, men påpekar att det är mycket sällan man ser detta bruk. Nu för tiden. Jag tar detta som en komplimang.