h1

Nya visualiteter

söndag, 18 december 2005

Det är ett nytt visuellt fenomen, åtminstone för mig. I dataspel där man själv rör sig genom ett landskap, hanteras detta ofta av grafikmotorn så, att synhorisonten öppnas i takt med att man rör sig framåt. Först är formerna högst grova, för att när man närmar sig bli allt mer detaljerade, allt i takt med att alltfler polygoner eller vad det nu är, hälls på, så att man till slut, när man så att säga virtuellt är där, står inför den fulla bilden.

Jag ligger bakom en annan bil på vägen ut till Rasbo, och runtom tornar skogen upp sig polykrom i svarta skuggor och vita sjok av snö som alltför tjock florsockersmet över granarna. Bilen som ligger framför har mycket starka strålkastare, som framkallar skogen framför, samtidigt som den i hack, precis som i ett dataspel, fast tvärtom, släcks ned bakom.

Mycket märkligt. Har aldrig sett det förr. Eller snarare: har aldrig lagt märke till det förr. Det är uppenbarligen upplevelsen från ett nytt medium, dataspelen, som gjort det möjligt för mig att förnimma ett fenomen som torde vara rätt gammalt.

%d bloggare gillar detta: