Archive for 20 mars, 2006

h1

Wilson om Hemingway

måndag, 20 mars 2006

Läser i Edmund Wilsons ”The Shores of Light”, en samling av hans litterturskritik från 20- och 30-talen. Ett citat, apropos att Wilson var en av de första att recensera Hemingway, och att Wilson också kom att försvara honom mot den oförstående och delvis mycket fientliga kritik som mötte honom efter debuten:

”[Hemingway] is not, of course, a moralist staging a melodrama, but an artist exhibiting situations the values of which are not simple: Mr. Hemingway enjoys bull-fighting, as he enjoys skiing, racing and prize-fights; and he is unremittingly conscious of the fact that, from the point of view of life as a sport, all that seems most painful in it is somehow very closely bound up with what he finds to be most enjoyable.”

Detta är givetvis före Wilson började visa skepsis mot en viss del av Hemingways författarskap, samtidigt som han fortsatte att beundra annat – ett dilemma han löste genom sitt berömda tal om att det finns ”två Hemingway”. Den som vill läsa en skarp och genomlysande kritik av Hemingways författarskap, skall heller inte missa Wilsons essä om honom i boken ”The Wound and the Bow – Seven Studies in Literature”.