h1

Två nyligen döda

fredag, 15 september 2006

Under en rätt kort tid har två historiker som betytt en hel del för mig gått ur tiden. Den ene var tysken Joachim Fest, som skrev flera briljanta böcker om nazismen. Hans tjocka levnadsteckning av Hitler är ett mästerverk, och skall man bara läsa en bok om denna person, vill jag nog påstå att det bör den som Fest skrev. Det finns nyare biografier, bättre uppdaterade vad gäller forskningen – jag tänker närmast på Ian Kershaws stora pjäs i två band – men Fest vinner på sin stilistiska briljans, analytisk skärpa och tankemässig flykt som gör läsningen till ett äventyr. Hoppas någon ger ut en ny svensk upplaga. Sedan har även den ryske medeltidshistorikern Aaron Gurevitj dött. Trots att han under en lång tid levde innesluten i det sovjetiska systemet, förmådde han prestera en originell forskning som förnyade vår bild av medeltiden och vars fantasifull grepp inspirerade många, inklusive undertecknad. Han blev med åren en expert på att lura censuren: de var lata, berättade han för mig, och lade man bara in ett antal obligatoriska referenser till Marx, Engels och Lenin i början av boken, så var de nöjda och läste inget mer. Jag har nu lagt ut en intervju jag gjorde med Gurevitj 1990.

%d bloggare gillar detta: