h1

Vit, svart och röd

fredag, 6 oktober 2006

Det var ett långt men roligt sammanträde igår. Alla var mycket nöjda efteråt. Dels beslutade Akademien vem som skall ges årets Nobelpris i litteratur, dels vilka som skall efterträda de två avlidna ledamöterna Östen Sjöstrand och Lars Gyllensten. Vem som får priset kommer att berättas nästa torsdag, men namnen på de två nya kamraterna har redan tillkännagetts: det blir nämligen den utmärkte Jesper Svenbro och den likaledes utmärkta Kristina Lugn. (Att det tog tid berodde främst på att det var sådana bekymmer att få kontakt med Svenbro, bland annat på grund av att det är urusel mobiltäckning i Paris tunnelbana.)

Avbildade nedan är två kärl som spelade en viktig roll igår. Till vänster det tennkrus som används både vid slutna omröstningar och vid ballottering. Så vitt jag vet är det bara Svenska Akademien som ännu brukar denna metod – också kallad kulval. Det går till så, att var röstande ledamot får en svart och en vit kula. En av dessa släpps diskret ned i kruset -plonk. Vit kula betyder att man bifaller invalet, svart att man avvisar det. Till höger den skål med gelehallon, som hjälper till att hålla en på benen fram till den avslutande middagen på Gyllene Freden.

%d bloggare gillar detta: