Archive for 21 oktober, 2006

h1

Makt och energi

lördag, 21 oktober 2006

Läser Goethe på morgonen:

”Det finns blott två vägar att uppnå ett stort mål: makt och energi. Den förra gör sig lätt förhatlig, eggar till motstånd och är över huvud blott förlänad ett fåtal gynnade. Men stark och uthållig energi kan även brukas av den minste och förfelar sällan sitt mål, då dess stilla makt med tiden oupphörligt växer.”