h1

Om s.k. ”snökaos”

fredag, 3 november 2006

Så har årets första ”snökaos” ägt rum, som vanligt inramat av världskrigsrubriker. Snökaos är givetvis en modern konstruktion, och det som ytterst ligger bakom är samma mentalitet som orsakar den globala uppvärmningen. Dock inte väderfenomenet som sådant – snöoväder har alltid förekommit – men snarare det sätt att TÄNKA som gör något så normalt som ett antal millimeter snö till en apokalyptisk händelse.


I äldre tid levde man hela tiden med årstiderna, medan vi däremot försöker leva som om de inte finns. Då ansågs det vara ofrånkomligt att man befann sig i händerna på det som nu kallas för vädrets makter, och levde därefter. Vi tror oss stå över naturen, och förväntar oss därför att allt skall fungera som normalt trots att det är, säg, snöstorm, och resultatet kan inte bli annat än just – kaos. Men skyll inte på snön.

%d bloggare gillar detta: