Archive for 18 november, 2006

h1

PS till frågan om IKEA-böcker

lördag, 18 november 2006

Efter att jag skrivit om att mäta författares värde på den litterära börsen, bland annat genom att notera om deras böcker används som hyllfyllare på IKEA, fick jag ett mejl. Denna blogg har ännu ingen kommentarsfunktion (och det är tveksamt om en sådan alls kommer att införas), men i detta fall handlar det om en sakupplysning jag inte vill undanhålla världen. Magnus J skriver bland annat följande (och det faktum att han är bosatt i utlandet ursäktar avsaknaden av prickar över å, ä och ö):

”Angaende din iakttagelse om innehallet i IKEAS bokhyllor kan jag som flerarig utlandsssvensk tillagga att aven pa IKEAS varuhus i utlandet anvands svenska bocker i hyllorna. […] Personligen har jag ocksa den bojelsen att pa maten ga och bladdra lite i de svenska bockerna, fascinerad som jag ar av att man tagit sig besvaret att forsla svenska bocker till jordens alla horn. Normalt ar det denna aktivitet som mest stillar hemlangtan.Eftersom jag har bott pa olika platser i varlden har jag lagt marke till en viss skillnad i urval av bockerna. Enligt min erfarenhet anvander man sig av ”fraschast” bocker i Nordamerika med toppnoteringen att jag hittat bade Guillous Hamiltonbocker och en Mankell deckare i Montreal, Canada. Motsatsen finns i Haarlem, Nederlanderna dar inte en forfattare ar mig bekant och for de flesta bockerna man staller sig fragan hur nagon nagongang har ansett det vart modan att skriva en hel bok om just det amnet.”