Archive for 27 december, 2006

h1

Julen som hybrid

onsdag, 27 december 2006

Man kan kritisera julen för mycket. En kritik som jag dock inte begriper, är den som går ut på att julen egentligen är ett hopplock av skilda traditioner. Det är nästan ett standardgrepp nu, att påpeka att julgranen kommer från Tyskland (1800-tal), att tomten är en sammanblandning av ett kristet helgon och ett övernaturligt väsen (slutligen förenade av Coca-Colas år 1931), att julklappen finner sitt ursprung i ett möte mellan den antika nyårsgåvan och den svenska seden att anonymt ge bort små ironiska menade presenter, att de i grund katolska krubborna med Josef och Maria och Jesusbarnet går att se sida vid sida med den hedniska julbocken av halm (som kan spåra sitt ursprung ända tillbaka till asagudarna), att julstjärnor infördes först på 1930-talet, etc.

Ja, julen som sådan är förvisso en i grund förkristen högtid som givits ett kristet utanverk; lite granna i stil som när man rev det gamla hednatemplet i Gamla Uppsala och byggde en kristen kyrka på dess plats. Men jag tycker att den här märkliga sammanblandning är ett argument FÖR julen, inte tvärtom. Så här fungerar det nämligen i människornas värld, så här pragmatiskt byggs den upp. Det rena, rätvinkliga och motsägelsefria finns bara i huvudet på utopister, akademiker och korsordskonstruktörer.