Archive for 21 mars, 2007

h1

Medelmåttans lugn

onsdag, 21 mars 2007

Läser på morgonen La Bruyère:

”Samma klartänkthet, som kommer oss att skriva bra saker, alstrar också hos oss fruktan, att de icke är till­räckligt bra för att förtjäna att läsas. En medelmåtta tror sig skriva gudomligt; en intelli­gent författare tror sig skriva dugligt.”

Vilket får mig att tänka på följande citat av Thomas Mann, som jag själv använt många gånger:

”En författare är en person som mer än andra människor finner det svårt att skriva.”