Archive for 14 april, 2007

h1

Lichtenbergs schema

lördag, 14 april 2007

Den tyske fysikern och aforistikern Georg Christoph Lichtenberg (död 1799) indelar vetenskaperna i fyra grupper, utifrån i vilken mån de ger guld och/eller ära. Hans schema låter sig tillämpas på den litterära världen och dess speciella ekologi. Och det skulle isåfall kunna se ut så här (exemplen är varken heltäckande eller uttömmande):

  • Sådant som ger guld och ära: Vissa romaner, viss historia (Augustprisvinnare, typ)
  • Sådant som ger ära men ej guld: Poesi, noveller
  • Sådant som ger guld men ej ära: Deckare
  • Sådant som ger varken det ena eller det andra: Debattböcker. Och när jag tänker efter: kanske huvuddelen av allt som ges ut…