Archive for 20 april, 2007

h1

PS om självupptagenheten

fredag, 20 april 2007

Läser (i Kykeon-upplagan av Lichtenbergs aforismer) att under 1700-talet hade begreppet hypokondri en långt bredare definition än idag, och omfattade även en till sjukdom gränsande själviakttagelse. (Apropos detta med självupptagenheten.)