Archive for 3 maj, 2007

h1

Gå på och gå av

torsdag, 3 maj 2007

Allt är verkligen inte en fråga om talang. Minst lika viktigt är tur, tur med tidpunkten då man kliver in på scenen. För det är det som avgör om en person kommer att framstå som en modig och epokgörande banbrytare eller bara en reaktionär och ointressant eftersläntrare. Vanligast är nog att en författare eller konstnär uppträder mitt emellan, och blir till en hedervärd men egentligen inte vidare spännande medresenär i triumfens gruppresa, en person som egentligen bara upprepar vad andra redan har gjort.

Det vi kallar geni är alltså inte bara en förening av talang och mod, utan är också avhängig turen att komma upp på scenen vid en tidpunkt då dessa förmågor har en optimal möjlighet att verka, och uppskattas. För då kan snart sagt vad som helst ske. Samtidigt gäller också det motsatta. Vilket är en del av förklaringen till varför så många begåvade misslyckas inom konsten och litteraturen. (Detta, och en brist på mod som gör opportunism till en livsform.)

Det slutomdöme som en enskild gestalt får beror dock inte bara på tidpunkten när han eller hon går på scenen. Det hänger även på hur och när denna scen lämnas. Särskilt i vår förgängelsebesatta kultur. För få saker kan göra en gestalt så intressant för eftervärlden som en förtidig död – se bara den nyutkomna biografin över Ebbe Carlsson.

Detta betyder att bedömningen av, säg, en enskild författare, ytterst kommer att styras av två företeelser helt utanför hans eller hennes kontroll, nämligen för det första tidpunkten för födelsen, och för det andra tidpunkten för döden. Självmord kan ses som försök att kortsluta denna mekanik, men inte ens författare kan väl misstänkas vara så absurt fåfänga?