Archive for 10 maj, 2007

h1

Schopenhauer räddar

torsdag, 10 maj 2007

Kanske är det jag skrev den 8 maj alltför pessimistiskt? Det hela är i alla fall kommet av att jag snubblat över ett antal äldre almanackor, från tidigt 80-tal, och jag med en frustration gränsande till förtvivlan kunde konstatera att mycket av det jag noterat där, nu gått ur mitt minne; eller bara återstod som vaga, svårgripbara bilder.

schopenhauer.jpg

Räddning ur denna svartsyn står dock att vinnas på ett oväntat håll: hos den annars så svartsynte Schopenhauer. Någonstans skriver han om resande, att trots att de starka intrycken flödar så finns ingen tid att smälta det hela, varför få spår av det upplevda blir kvar i medvetandet. Men detta gäller också mycket läsande, påpekar Schopenhauer: ofta nog finns knappt en tusendel kvar.

Men Schopenhauer erbjuder alltså en elegant räddning undan den pessismism denna observation skulle kunna föda. Intryck som dessa kan verka förspillda, menar han, men de har istället fungerat som näring för anden.