Archive for 13 maj, 2007

h1

Om opportunism

söndag, 13 maj 2007

Termen är ursprungligen fransk, och från 1870-talet, då den användes på politiker som den legendariske Leon Gambetta, vilken vann uppmärksamhet, indignation och stora framgångar med sina lappkast. En definiton på ordet är ”en klandervärd anpasslighet (principlöshet) efter för tillfället rådande omständigheter och maktförhållanden”.

Det finns även andra betydelser. Igår kväll tittade jag klart på David Attenboroughs ”Däggdjurens liv” och där tillägnas avsnitt sex helt åt opportunister. Inom zoologin betecknar termen djur som inte har någon bestämd diet utan äter strängt taget vadsomhelst som råkar finnas för handen. (Björnar är typiska opportunister. De kan sätta i sig bär, myror, fisk, rådjur, sopor, ilandflutna valkadaver – rubbet.) Ur en evolutionär synpunkt är det en stor fördel. Motsatsen kan också vara förödande: fråga jättepandan.

Vissa mediafenomen är ett slags blandning av de två. Att se rubrikerna efter gårdagens melodischlagerfestival påminner mig om den där Monty Python-sketchen där folk tävlade i att bli uppätna av jättelika reptiler, och ”where todays champion is tomorrow’s crocodile-shit”. Först kommer det kolossala hajpen, och sedan, när det visar sig att alla de inbillade framgångarna av någon outgrundlig anledning vägrar infria sig, kommer den bottenlösa vreden. Båda skoven gör utmärkt spaltfyllnad. Och ofta finns någon vagt krypto-nationalistisk tankefigur i botten. (Minns fotbolls-VM.)

Sedan existerar en fjärde betydelse. Den har jag hittills mest sett diskuterad av östeuropeiska författare, och då tänker jag på en till självbedrägeri gränsande benägenhet att alltid tolka olika skeenden till det bästa. Detta är nog den opportunism jag personligen är mest fallen för. Månne handlar det ibland om en vilja att alltid söka en väg framåt, även ur de mest brydsamma situationer (vilket är bra), månne om en ovilja att svälja obehagliga fakta (vilket är raka motsatsen). Skall försöka bli bättre på att skilja på de två.