Archive for 31 maj, 2007

h1

Inför gamla fotografier

torsdag, 31 maj 2007

När människor tillfrågas om vad de skulle rädda ur sitt hem vid en brand, är det högst prioriterade ofta samlingen med fotografier. Minnet alltså. Men vad i detta minne är det man vill bevara?

Jag har själv gått genom en del äldre fotografier och gjort ett par iakttagelser. För det första att naturscenerier – solnedgångar, blommor och annat – som jag själv uppenbarligen upplevt som skakande vackert, så här i efterhand framstår som extremt intetsägande. Troligtvis för att upplevelsen som sådan är tidlös; en ny, likadan solnedgång kan visa sig redan i kväll. För det andra att det sällan är det avsedda motivet som nu tilldrar sig min uppmärksamhet, och gör fotot intressant.

excerpt1.jpg

excerpt3.jpg excerpt6.jpg

Ofta är det istället vad som skymtar i bakgrunden. För där finns det jag verkligen glömt: bilderna jag satte upp på korridorens köksskåp, plastlådorna där jag samlade mina excerpter, bokhyllan vi hade när jag var barn samt de böcker som stod i den, och så vidare.

Få saker är så fåfänga i mina ögon som försök att skapa minnen åt framtiden. (Som nu senast i Historiska Museets projekt ”Framtidsminnen”. Och som senast, det här, skäligen misslyckade amerikanska försöket.) Trots att det – precis som är fallet med gamla fotografier – är omöjligt att förutse vad det är som vi kommer att finna intressant eller viktigt om 10 år eller 110. All erfarenhet pekar istället på att det vi vill minnas i nuet sällan är detsamma som det vi kommer att minnas, sen.