Archive for 9 juli, 2007

h1

Spiraltrappan

måndag, 9 juli 2007

De flesta drömmar är nonsens. Jag vet det: de är blott skärvor från ett glömskearbete som utförs var natt, och som någon del av vår hjärna försöker bringa till mening genom att ordna i berättelsens form. Men i natt hade jag en – eller borde jag säga ”uppstod det en”? – som var ovanligt intressant, både tolknings- och känslomässigt.

spiral2.jpg

Jag befinner mig åter på Studentvägen, det område i Uppsala som jag bodde i när jag pluggade vid Universitetet. På något sätt har jag kommit upp på det platta taket till av ett av de högsta husen. Jag måste ta mig ned, och i min hand har jag en nyckel. Där finns en dörr som leder ner, och nyckelhålet är markerat med en färgprick, som går att vika undan. Jag gör det, men upptäcker att nyckeln inte passar. Hur skall jag nu komma ned?

Då ser jag att det finns en trappa som leder till marken, men den är kolossalt brant, och saknar dessutom räcken. Och jag som är så höjdrädd. Långsamt häver jag mig ut över kanten, söker efter trappstegen med min fot. Jag är skräckslagen på gränsen till paralyserad. Emellertid upptäcker jag att det invid den här branta trappan också går en spiraltrappa av gjutjärn. Jag kommer dock inte in i den, men jag sträcker mig istället och får fatt i en stång på dess utsida, hoppar över.

Därefter börjar jag gå ett slags vertikal armgång ned mot marken, på UTSIDAN av spiraltrappan. Tekniken är den som brukas av större apor: jag tar med ena handen tag i en bit av fackverket, faller samtidigt med kroppen mot nästa, tar tag i den andra handen samtidigt som jag släpper med den första. Det går fort, och det är roligt.

Så står jag nere på marken, andtruten men närmast euforiskt glad. Jag vill göra om det, men det är omöjligt för huset har plötsligt krympt.