Archive for 16 juli, 2007

h1

Utsagt och förtiget

måndag, 16 juli 2007

Medan molnen tunnas ute över sundet, blir till rivna trasor av vitt över allt det blåa, och vi väntar på att det skall bli väder att gå ned till havet, läser jag i Bertil Malmbergs ”Ett författarliv” från 1952:

”Vad som berättas är sanning. Men mycket som rör mig, men inte kan berättas, är ju också sanning, och mellan dessa två sanningar, den utsagda och den förtigna, råder det ibland en hemlig fiendskap. Mycket, som nu är undanhållet, skulle, om det avslöjades, ge det nu framlagda ett nytt ansikte, utan att ett ord skulle behöva ändras i själva relationen: det skulle likafullt sörja för att intrycket bleve ett annat än nu, ibland bättre, ibland mer ofördelaktigt, ibland endast mer förvirrat. Men uppriktigheten, ja, även rätten till uppriktighet, har gränser. Minnena däremot ha ingen botten – det är omöjligt att göra dem full rättvisa.”