Archive for 27 juli, 2007

h1

Lars Forssell död

fredag, 27 juli 2007

När den ständige sekreteraren ringer mitt på blanka sommarförmiddagen anar jag oråd, men beskedet får mig ändå att svaja till.

Lars Forssell var en del av min bildningsvärld, växte så att säga upp med honom: så var den allra första kultursidesartikel jag läste kommen ur hans penna – den handlade om filmen ”Gudfadern” och var tryckt i Expressen. Jag träffade honom sent. Första gången var på en Bokens dag i Stockholm hösten 2000, och han var en aning beskänkt. Bakom scenen debatterade vi Karl Gustav och Kristina; han var synnerligen kunnig i den materien, efter att bland annat ha skrivit ett drama om drottningen, uruppfört 1968, och på en viktig punkt tvang han mig på reträtt. På scenen läste han med stor koncentration dikten ”Det är inte kärlek”, och allt bara stannade upp medan dammet dansade i det skarpa ljuset och hans ord liksom följde med upp i virvlarna. Lars magnifika uppläsning är också den enda jag minns av alla de som ägde rum den där kvällen.

Nästa gång jag mötte honom var några år senare, när jag skulle göra mitt inträde i Akademien. Lars räckte mig en mjuk, varm hand och gav mig några lugnande ord – han såg nog hur rädd jag var. Han hade tappat vikt: fracken med den vackert broderade kragen hade en gång sytts för en betydligt rundare man. Dragen var också tärda, huden hårt spänd över kindbenen. Men ögonen: så de glittrade!