Archive for 16 september, 2007

h1

Komplicerad enkelhet

söndag, 16 september 2007

Läser en äldre volym ur Panacheserien med modern tysk lyrik – tolkade av Johannes Edfelt – och gör en för mig alldeles ny bekantskap, Robert Walser. Kan inte låta bli och citera lite:

  • Människor, som inte gärna gör stort väsen av sig, tilltros i regel alltför liten världs- och självkännedom. Antagandet att fridsamma, förnöjsamma människor inte skulle vara i stånd att lika väl som några andra bedöma och avväga alla viktiga ting, beror på ett uppenbart lättfärdigt betraktelsesätt.
  • Den som aldrig felat har sannolikt aldrig heller gjort något gott.
  • Om enkelheten i viss mening är komplicerad, så följer därav att med det komplicerade är något enkelt förbundet. Jag menar att man härvidlag har att göra med ett slags naturens lek, och man bör kunna tro att ingen enkel människa är så enkel som hon ser ut.
  • Jag vill inte ha någon framtid, jag vill ha det närvarande. En framtid har man bara, om man inte har någon nutid, och har man en nutid, glömmer man att över huvud taget tänka på framtiden.
  • Slutligen är hjärtat det mest romantiska som existerar, och varje kännande människa bär inom sig gamla städer som omslutes av urgamla murar.

Som så många av mina bästa fynd – fynd både i meningen billig och i meningen upptäckt – gjordes det då jag besökte bokinisterna, som varje lördag står nere vid Fyrisån här i Uppsala.