Archive for 22 oktober, 2007

h1

Om fantasilöshet

måndag, 22 oktober 2007

Våra liv utspelas på utrymmet mellan den fullständiga fantasin och den fullständiga bristen på densamma. Skulle vi hänge oss helt och hållet åt det ena eller det andra, skulle vi gå under. Jag vet av egen bitter erfarenhet att vissa depressioner är inget annat än en variant av fantasilöshet, där det är omöjligt att föreställa sig en morgondag som på något avgörande vis skiljer sig från den innevarande.

Samtidigt finns det en uppenbar koppling mellan ångest och vår förmåga att föregripa framtiden – en förmåga vilken förutan människan som tänkande, intelligent varelse är en omöjlighet. Mycken av vår oro gäller inte det som verkligen är, utan det som möjligen kan komma.

Som historiker behöver jag mycket fantasi, då jag hela tiden måste förstå och föreställa mig sådant och sådana som inte längre existerar. Att föreställa sig, säg, ett försvunnet hus är på sätt och vis en lika komplicerad handling som det en gång var att bygga det. Samtidigt handlar det om en speciell form av fantasi, som hela tiden på ett glatt och skapsamt vis låter sig inte bara begränsas av bevisen – alltså av det existerande – utan också i högsta grad stimuleras av dem.

Lägg till detta en viktig form av fantasilöshet som finns i början på alla stora projekt, nämligen den okunskap som inte sällan är modets grund. Vissa böcker skulle jag kanske aldrig ha skrivit, om jag i förväg vetat hur besvärligt arbetet skulle bli. Här gäller det att ta stöd i Dag Hammarskjölds kända sentens: ”Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen. Då skall du se hur lågt det var.”