Archive for 1 februari, 2008

h1

Friedells båge

fredag, 1 februari 2008

Just nu är det Claude Mancerons jätteverk om Frankrike före revolutionen som jag tar upp när jag vill vila från all pliktläsning. Böckerna är enastående.

Som all riktigt storslagen epik – skönlitteratur eller sakprosa – tar det ett tag att komma in i den. Så småningom börjar dock inte bara olika individer i detta kolossal vimmel av gestalter bli tydliga och miljöer bli bekanta, utan mönster och dolda processer kristalliserar sig inför ens blick.

För mig är läsning av historia en synnerligen associativ verksamhet, och Manceron har gett mig impulser att söka både bakåt och framåt i litteraturen – jag har därför tagit upp både Jules Michelets klassiska historia om 1789 och Simon Schamas bok med den delvis nya bild av revolutionen som framtonar där.

fr_rev_parabel1.jpg

Och jag har letat reda på min Egon Friedell. Denne nu bortglömde österrikiske litteratör – som begick självmord i mars 1938 genom att hoppa ut genom fönstret när nazister kom för att arrestera honom; han sista ord lär ha varit riktade till gångtrafikanterna nere på trottoaren: ”Var god lämna plats!” – har i band två av sin stora kulturhistoria sammanfattat den franska revolutionens hela förlopp i en enda graf.

Jag är inte mycket för diagram, men denna tycker jag är smått genialisk.