Archive for 1 mars, 2008

h1

Självbiografiskt

lördag, 1 mars 2008

”All historia är ytterst självbiografi”, brukade min gamle lärare i östeuropeisk historia, Jozef Lewandowski, säga till mig. ”All litteratur är självbiografi” tillade en vän när jag citerade Jozef. Vilket jag givetvis måste hålla med om.

Nära nog allt är självbiografi, skulle man kunna tillägga, och citera Borges: »En man bestämmer sig för att avbilda världen. Under årens lopp fyller han ett tomrum med bilder av landsdelar, riken, berg, havs­bukter, skepp, öar, fiskar, bostäder, redskap, himla­kroppar, hästar och människor. Strax före sin död upp­täcker han att denna tålmodigt hopkomna labyrint av linjer tecknar bilden av hans eget ansikte.«

Amen till det. Med ett ej oviktigt tillägg. Författare går i regel att placera in i en av två grupper: de som skriver om den människa de hoppas att de är, samt de som skriver om den människa de fruktar att de är.