Archive for 15 mars, 2008

h1

Esse quam videri

lördag, 15 mars 2008

Jag kom att samtala med en kvinna som länge arbetat i toppen på ett av våra största TV-bolag. Hon berättade då om ett intressant fenomen, som gällde detta med rekryteringen.

Trots tester och intervjuer och noggranna gallringar hade hon länge svårt att förstå varför så många av dem hon anställde ändå blev till besvikelser. Efter en tid kom hon på att hon glömt att ställa en helt avgörande fråga till dem: ”Tittar du på TV?” Det visade sig nämligen att många av dessa hungriga, begåvade unga människor hon anställt var mycket intresserade av att arbeta MED TV, men egentligen inte var vidare intresserade AV TV.

Jag svarade att jag givetvis kände igen fenomenet, och att det är lätt att möta det både på universiteten och i den litterära världen.

Det är alls inget problem att finna historiker som inte alls är vidare intresserade av historia. De vill gärna VARA historiker, men är egentligen rätt förstrött intresserade av historikerns sysslor. (Administration blir ofta deras asyl, lampan vid dörren deras adelsmärke.) På samma vis är det inte svårt att finna sådana som inte blir författare för att de har något att berätta, utan berättar för att bli författare.

Det är ett tecken på att det är dags att bryta lägret och dra vidare, detta när man inte längre ser sig som en person som arbetar med något, utan som arbetar som något.