Archive for 28 mars, 2008

h1

Eremit i miljonstad

fredag, 28 mars 2008

Har satt mig i Berlin för en period av koncentrerat skrivande. Jag lever i ett märkligt men ej obehagligt undantagstillstånd: snabba, enkla middagar i ensamhet, knarrande parkettgolv och klapprande tangentbord, tysta timmar som bara rinner förbi, skilda från varandra enbart av ljusets långsamma skifte ute på gatan.

Jag vet att jag dras till ensamhet och i det här sammanhanget kan detta drag skrämma mig en aning. I tystnaden blir jag liksom genomskinlig. För alla viktiga mänskliga dygder behöver andra för att existera, och utan de andra tunnas jag ut i riktning mot egenskapslöshet. Jag tror att det var Goethe som sade att ens talang behöver ensamheten för att bli till, medan ens karaktär behöver världens ström.

När jag tar min sedvanliga eftermiddagspromenad – ständigt på jakt efter gator jag ej skådat förr – noterar jag när någon bereder mig plats på trottoaren, och jag tar det som bevis på att jag ännu existerar.

Jag kan plötsligt förstå viss typ av galenskap.