Archive for 22 april, 2008

h1

Fåfänga och kärlek

tisdag, 22 april 2008

Läser min gamle favorit Sébastien Roch Nicolas Chamfort:

Att vara älskad är inte allt, man måste också vara uppskattad, och det kan man inte bli annat än av dem som liknar en. Härav kan man se att kärleken inte existerar, eller i varje fall inte varar så länge mellan två människor, där den ena parten är mycket underlägsen den andra. Och detta har ingenting att göra med fåfänga, det är fråga om en sann självkänsla, som det skulle vara orimligt eller omöjligt att vilja beröva den mänskliga naturen. Fåfängan är något som utmärker en svag och korrumperad natur, men självkänslan, rätt fattad, är kännetecknande för en harmonisk natur.