h1

FRA-lagen

tisdag, 17 juni 2008

Nej, inte heller jag tror på FRA-lagen. Och jag gör det utifrån egna erfarenheter av arbete i underrättelseindustrin. För de säger mig att även om man sympatiserar med målet – vilket jag gör – att skydda Sverige mot yttre hot, är detta faktiskt inte ett vidare vettigt sätt att arbeta på.

Inte för att det argumentet mot lagen egentligen krävs. Det faktum att den ger staten en alldeles ny möjlighet att spionera på oss är skäl nog att säga nej. Hotargumenten är också precis lika gummida som sådana argument brukar vara.

Ingen skall heller inbilla mig att det bara handlar om att hejda terrordåd eller kunna varna för ”ekonomiska utmaningar”. Man vill kamma igenom den här typen av kommunikationer inte bara för att det ger så mycket utan också för att det går. För sådan är nu teknologins logik.

Det öppnar hursomhelst för en förfärande tankefigur. Med exakt samma argument skulle man kunna börja avlyssna ALLA telefonsamtal, öppna ALLA brev eller gå in i ALLA bredbandsanslutna datorer.

Lagen handlar också om organisationens egna behov. Under min egen tid i FRA handlade det mesta om att filtrera luften efter olika typer av radiovågor – allt från telegrafi till radarstationers utsändningar – komna ur vissa väderstreck, och det gjorde vi faktiskt med den äran, vill jag påstå.

Men nu, när hotet från Store Satan i öster blivit allt klenare, och kommunikationer via kabel blivit allt viktigare, så har FRA självfallet allt mindre att göra samtidigt som en hel del av den gamla, firade expertkunskapen blivit allt mer värdelös. Och då söker man nya hotbilder, nya uppgifter, nya grepp. För sådan är nu byråkratins logik.

Men jag tror som sagt inte heller på det där sättet att arbeta. Den bombkokare som använder e-post i sin verksamhet måste sannerligen haft IG på terroristskolan i Tora Bora. Det är som vi alla vet ungefär lika säkert för snokande ögon som hälsningar på ett vykort från Mallis. (Jag brukar själv aldrig e-post när det handlar om riktigt känsliga saker, som t.ex. att diskutera nobelpriskandidater med kollegor i Akademien.)

Faran är att det blir som att tömma en hel sjö för att fiska kräftor, men bara för att upptäcka att där enbart fanns gös.

Men även om man givetvis inte skall över- eller underskatta extremisters intelligens, så finns ytterligare skäl emot lagen. När jag hörde talas om förslaget ville jag bara gråta, av sympati med analytikerna på ”Firman”. Under mina år där under det Kalla krigets 80-tal hade jag och mina kollegor att kämpa med ett problem som var och är gängse i hela underrättelsevärlden, nämligen hur hitta det intressanta i de laviner av trivia som var dag vällde in. Och det var ändå då.

Analogin mellan spaning mot radiosändare och spaning mot e-postavsändare håller inte. En sådan här generell spaning skulle producera grundmaterial av fullkomligt astronomiska volymer. Och det hjälps inte att datorer skall sålla och sålla. I slutändan måste det ändå sitta någon stackars sate till analytiker där och bedöma om det återstående materialet verkligen är intressant.

Och risken är stor, att om man mot förmodan plockade upp något av värde, så skulle det drunkna i det brus man skapat åt sig själva – som fallet var i USA med 11 september-attentaten. För sådan är nu sannolikhetslagens logik.

Argumenten mot är överväldigande. Problemet är bara att det uppenbarligen investerats mycket prestige i förslaget, och att DET gör lagen omöjlig att stoppa. För sådan är nu partipolitikens logik.

(Den här texten har också publicerats i DN.)

Annons

47 kommentarer

 1. Tom Peters och Robert H. Waterman jr påpekade på 1980-talet i sin management bok ”In Search of Excellence” att det finns en viss procent tjuvar i alla organisationer. De flesta företag bygger upp massiva säkerhets- och kontrollsystem för att stoppa de oärligas verksamhet. Men dessa system kostar mera tjuvarna stjäl och därför är det inte produktivt att försöka skydda sig till max. Övervakningen hindrar också kreativiteten och lamslår personalens initiativförmåga. Kanske det är lika illa med cost-benefit-kvoten också inom den nationella säkerheten.

  Här i Finland försöker regeringen få till stånd en lag som gör det möjligt för företagen att snoka i personalens e-posttrafik när man misstänker industrispionage. Men det är väl bara korkade industrispioner som skickar ut känslig information via företagets e-post, när man kan använda sig av olika typer av webbmail eller dumpa informationen på en sticka som man bär ut i fickan…


 2. Tack Peter.
  Tack för ditt inlägg.
  Det betyder en hel del att du med dina personliga erfarenheter, med ditt historiska perspektiv, talar ut i den här frågan.

  Jag vill inte se tillbaka på denna sommardag och stå till svars för mina barn att vi lät den passera utan protest.

  Nedräkningen har börjat.


 3. Fascinerande i denna process är frågan hur det kan komma sig att riksdagsmajoriteten och den upplysta opinionen kan hamna så helt olika i ståndpunkt. Kan det bero på att riksdagsledamöter i allmänhet inte vet hur datasamhället är uppbyggt? Och att när de sista veckorna förhållanden börjat klarna positioner har låsts så att i morgon majoriteten i riksdagen röstar mot sin övertygelse? Annars har jag alltid trott att vårt lite tröga beslutssystem med remissförfaranden etc. skulle förhindra förhastade beslut men denna gången är alltså risken stor att det blir tvärtom!


 4. Applåd, Peter! Lysande text! Se till att skicka denna med några vänliga ord till de riksdagsledamöter som behöver stöd och uppmuntran för att stå på sig mot lagförslaget i debatten idag och vid voteringen imorgon!


 5. Tack Peter!
  Det var det klokaste inlägget jag har hört i denna debatt, det var dessutom en skön humoristisk ton som förstärkte budskapet.


 6. Personligen är jag inte så vidare nervös om att de kommer kunna få tillgång till kablarna, signalspaningen har ju skett i stor skala sen ww2. Och precis som Peter skriver så räcker det med att kryptera sin mail med säg 128-bitars kryptering för att även FRA:s samlade datorkraft ska ta några år på sig. Det finns gratis programvara baserad på öppen källkod, det viktiga är att både du som skickar och den som tar emot kan tekniken.

  Det viktiga är förändringarna i lagtexterna, speciellt från ”yttre militära hot” till ”yttre hot”. Förstå vidden av den nya definitionen. Debatten är ungefär ett år försenad, den vanliga tragiken i det hela. Samt att många antagligen kommer bli rädda för att tala med journalister som redan nämnts.

  Bra inlägg som vanligt Herr Englund. Att en känd personlighet står för rationellt tänkande i en oändlighet av rädsla.

  PS. Jag är dock fortfarande lite nyfiken till varför du raderade ett gammalt inlägg du skrev förut om vad ni i MUST egentligen tyckte om JAS-projektet DS.


 7. En fråga ut i luften:
  Har inte USA och Storbritannien bedrivit den här typen av signalspaning via stordatorer i England under en längre tid? Jag har för mig att EU har varit mycket kritiskt mot detta, att det till och med har spekulerats i att amerikanska företag har tillåtits dra nytta av affärskritisk information som kommit in via signalspaningen.

  Om detta stämmer, då befinner vi väl oss i ett läge där svensk kommunikation redan idag scannas av när den passerar vissa gränser? Så den enda skillnaden blir väl att ännu en nation får tillgång till informationen, nämligen Sverige?

  Sett ur detta perspektiv blir ju argumentet om hot mot terrorhot endast ett svepskäl från FRA för att de ska kunna upprusta sin verksamhet till modern internationell standard.

  Och ”intelligence” är ju ett vapen minst lika viktigt i en modern armé som målsökande robotar.


 8. Av många saker är vad som stör mig mest med detta hela hur enfaldigt och naivt det hela är. Hela processen är ett skämt. Feltänkt där och halvtänkt här. Är detta verkligen de folkvalda vi förtjänar? Som inte ens sedan verkar ha mage nog att vilja debattera ett så genomgripande ingrepp i den demokrati de säger sig – och ska – värna. Problemet är att en demokrati är till största delen en tankefigur. Som just saker som denna kan svärta ned. Fy. Skäms.


 9. Ja, du skriver om att det investerats prestige i detta ”partipolitikens logik” och så verkar ju vara fallet. Problemet är bara att detta knappt har diskuterats öppet överhuvudtaget, så hur kan så då vara fallet? VEM har investerat sin prestige? Är det inte så tvärtom att det är sin prestige som nu kommer att förbrukas när(om) detta nu sannolikt går igenom. Det är ju inte så (till våra folkvaldas förtret, antar jag) att detta gått förbi utan uppmärksamhet, även om denna nu är väl senkommen.


 10. Måste ju bara visa denna underbara film som nåt geni gjort på nätet angående ”FRA-lagen”.


 11. Intressant och lite läskigt. Kan inte förstå riktigt varför det från terrorism och krig så besparade Sverige behöver en sådan godtycklig avlyssning, vars lagförslag som ska göra det möjligt går över de integritetsgränser som t.ex. Tyskland eller Storbritannien funnit värda att behålla.

  Minns att du skrev något för en tid sedan i inlägget ”Om mod och feghet” hur du såg en tilltagande allmän oro och rädsla i förlägningen av en kultur som främjar maximering av individuella fördelar. Är det så här den oron gestaltar sig i praktiken?

  /Lars


 12. Den här snurrar ganska flitigt i bekantskapskretsen, oavsett blocktillhörighet.


 13. Läser på FRA:s hemsida att de påståenden som media framför inte stämmer.

  Jag som inte är så insatt i detta, blir konfunderad, och undrar vem som har rätt.

  Fortsättning följer…

  Intressant omröstning imorgon iallafall!


 14. […] Peter Englund skriver bra på sin blogg, och i DN, om hur verkningslös Lex Orwell är för det den är till för – att bekämpa terrorism. […]


 15. Blir det inte så att den som krypterar sin e-post automatiskt blir utsatt för närmare granskning? FRA-logiken måste ju fungera så att den som krypterar har något att dölja. Kryptering kan allstå leda till telefonavlyssning och annan mera personlig övervakning.


 16. Av webbtidningarna att döma står den svenksa pressen enad mot FRA-lagen. Det verkar inte få någon större effekt. Återremitteringen till försvarsutskottet ger troligen bara några kosmetiska förändringar. Den fjärde statsmakten har förlorat sitt inflytande.


 17. I ärerika svedala är det i praktiken alltså omöjligt att ordna med kameraövervakning på det som är att betrakta som allmän plats (jämför t ex med England där kameraövervakning är obligo). Det anses vara svårförenligt med integritet. Dock kan man inte i England tänka sig denna typ av övervakning av dess medborgares privata innerligheter som ”FRA-lagen” nu innebär. Det säger väl en del om hur logiken haltar här på hemmaplan. Är det NÅGON integritet som är värd att bevara borde det vara den mer ”osynliga” av det två. Att övervaka tankar och åsikter – åsiktsregistrering – är ingen fin tanke alls.

  För, som sagt, den dagen en verklig terrorist hittas med hjälp av detta övergrepp kanske finns (tömmer man hela Indiska Oceanen kanske man hittar i varje fall en LITEN kvastfening? Eller i varje fall en ål?) men det kan aldrig stå i proportion till de skador som orsakas. Hur svåra de än är att räkna hem. DET borde vara enkelt att räkna ut även för en genomsnittlig riksdagsledamot?

  Det påstås lite halvtyst från mer eller mindre officiellt håll att denna ”signalspaning” är till för att få ett informationsöverskott från Ryssland (en stor det av internettrafiken därifrån passerar Sverige framförallt nattetid – i varje fall än så länge..) som skulle kunna användas i vad som närmast är att betrakta som handelsvara i den mer ogenomskådliga underättelsevärdleden. Det kan mycket väl vara så. Men vissa saker är inte till salu. Att i gengäld offra så mycket för en sådan sak görs bara inte. Det bara är så.


 18. Men nej, en ål hittar man nog inte i DEN oceanen vid närmre eftertanke…?


 19. Tänker att den viktigaste drivkraften bakom lagen är just att skaffa Sverige / FRA material som kan användas i den gamla byteshandel som pågår mellan olika underrättelseorgan – och som jag själv kunde se på nära håll under 80-talet (och, vill jag säga, var helt rätt). Tidigare har Sverige / FRA haft massor att bidra med, både på grund av vårt geografiska läge och på grund av mycket skicklig signalspaning, och vi kunde i linje med detta få mycket tillbaka. Nu är läget, som nämnts i min text, helt annorlunda, och skall man alls finnas kvar i loopen måste man kunna komma med nytt eget material.


 20. Själv är bäste dräng.
  Efter lite sökande fann jag följande:

  Echelon är det obekräftade namnet på signalspaningssystemet som drivs av USA/UK/Kanada/Nya Zeeland/Australien.
  Det utreddes av EU 2000-2001, som var mycket kritiskt.

  Systemet läser via sökord av e-post, telefonsamtal, sms och datatrafik med hjälp av olika system, bland annat satellit.

  Läs mer här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON

  Skillnaden är väl att det inte, vad jag vet, finns någon lag som ger underrättelsetjänster i dessa länder tillåtelse att avlyssna sina medborgare om de inte är misstänkta för brott.

  ALLTSÅ:
  Är det någon som känner till skillnaderna mellan FRA-förslaget och Echelon-verksamheten? Eller finns det likheter mellan exempelvis USA:s The Patriot Act och FRA-lagen?


 21. Tänk om husrannsakan skulle kunna utföras godtyckligt utan brottsmisstanke och beslut från åklagare. Det skulle kännas djupt förnärmande om folk rotade i mina lådor och skåp utan mitt samtycke. Om de också läste mina personliga brev och ekonomiska transaktioner så skulle det vara ännu värre.


 22. Hmmm… – Det här med FRA-lagens vara eller ej vara är ju viktigt i o f s.

  Men FRA-lagen betydelsemässigt för framtiden – är nog ändå ”en piss i Mississippi” – relativt med vad IT-smogen (t ex mobilen direkt an örat = direkt an den för IT-smog hypersensibla biologiska ElektroKemiska hjärnDatorn) ställer till med för alla wåra barn och tonåringar, tyvärr tyvärr…

  Mer om det finns under rubriken ”IT_SMOG = STRESS” – som Du finner genom ett ett klick på mitt namn, troligast…


 23. Vild gissning av mig: den här filtreringen av det som strömmar genom kablarna kommer knappast att göras med hjälp av programvara som någon suttit och knåpat ihop själv där ute på Lovön, utan det är snarare troligt att FRA fått ett ”Echelon Light” av sina samarbetspartners i USA. (Varför uppfinna hjulet på nytt, när du kan få det av NSA i Fort Meade?)

  Vad gäller Patriot Act och FRA-lagen finns vissa partier som faktiskt är snarlika, bl.a. detta med den synnerligen generöst tecknade hotbilden – jämför och se!


 24. Tyvärr gick det precis som jag befarat: åt helvete, och nu lever vi alltså inte längre i ett samhälle som respekterar medborgarnas oförytterliga rättighet att ha ett privatliv. Förlusten av denna rättighet känns säkert både svidande och svindlande för många fler än mig, men alla vi som upplever riksdagsbeslutet som en kränkning och en spottloska rakt i ansiktet på vår demokratiska övertygelse kan kanske trösta oss med vad Anders Mildner skrev i Expressen 2000-06-16: ”Med FRA-debatten har de sociala dreven för första gången intagit den svenska samhällsdebatten. Och det är inte svårt att upptäcka hur både politiker och journalister förvånat ser sig omkring och tänker: Men vänta nu – vem bestämmer här egentligen?
  Regeringen lär knappast jubla, men vi andra har all anledning att känna oss uppfriskade inför framtiden.”

  http://www.expressen.se/kultur/1.1202729/det-sociala-drevets-skall


 25. Publiceringsdatumet för Anders Mildners artikel har tyvärr blivit alldeles felaktigt i min ovanstående kommentar, vilket jag ber om ursäkt för. Rätt publiceringsdatum är 2008-06-18.


 26. […] Englund har en väldigt intressant och bra blogpost om FRA-lagen (den återfanns även häromdagen som krönika i […]


 27. Ärade Josef Boberg, i god forumanda, måhända detta är en blogg, förklarar jag dig härmed för TROLL. Detta är det kanske 10:e inlägget från din sida med samma budskap (över ett antal bloggar idag) som har absolut ingenting med ämnet att göra. Om du fruktar elektromagnetisk strålning till den milda grad som du verkar göra, förstår jag att du gillar FRA-lagen. All kommunikation över sådana medier kommer tvingas till självcensur och därmed minskas drastiskt. Är det vad du fiskar efter månne?

  Peter, du är inne på helt rätt spår i din senaste kommentar. Den ENDA anledningen till att FRA fortfarande existerar och att denna lag drivs igenom (oavsett regering) är för att bibehålla goda relationer med maktens män över atlanten. De har sett ner på oss de sista 10 åren, men nu.. nu.. kommer vi igen och ger järnet! Kosta vad det vill kosta, offra allt! Bara sålänge NSA gillar oss igen och vi får vara med i deras Facebook krets!

  /F


 28. För att FRA skall kunna motivera sin existens och kunna leka med de stora grabbarna skall hela svenska folkets kommunikation genomsökas i ett statligt filter. Men FRA är till för människornas skull, inte människorna för FRAs.


 29. […] Nyligen använt av Peter Englund i ett debattinlägg i DN, tillika blogginlägg. Angående FRA-lagen. Strålande inlägg förexten. Men ordet bet sig fast etter värre. Och så […]


 30. FrEDa – Dina uttryckta meningar ovan: ”Ärade Josef Boberg, i god forumanda, måhända detta är en blogg, förklarar jag dig härmed för TROLL. Detta är det kanske 10:e inlägget från din sida med samma budskap (över ett antal bloggar idag) som har absolut ingenting med ämnet att göra. Om du fruktar elektromagnetisk strålning till den milda grad som du verkar göra, förstår jag att du gillar FRA-lagen. All kommunikation över sådana medier kommer tvingas till självcensur och därmed minskas drastiskt. Är det vad du fiskar efter månne?” – slut citat.

  Hmmm… – jag fruktar ej alls ElektroMagnetiska strålning – för det är vad jag till mer än 99 % består av faktiskt…

  Jag tycker dock att det är väl värt att notera att IT-smogen bokstavligt talat mer eller mindre förstör ALLA wåra barn och ungdomar i dags dato. Men i o f s så kan det ju vara så att det ej alls är så viktigt, kanske…

  Jag är ej en anhängare av FRA-lagen – och därmed sammanhängande övervakningsmöjlighter – av vare sig det ena eller det andra – så den delen i Din kommentar får stå för Dig personligen, faktiskt…

  Jag visste ej att det var ”förbjudet” att ge uttryck för samma sak på mer än en blogg, faktiskt… – i meningen ifall det ej är försäljningsreklam.

  Härvidlag ju nu den i Riksdagen framröstade FRA-lagen nu kunna bli ett väl fungerande framtida verktyg för att stävja sådan personlig åsiktsförmedling, faktiskt…

  Taaack för TROLL-stämpeln ! 🙂 /Josef


 31. Milos Forman besökte filmfestivalen i Sodankylä i finska Lappland förra veckan. Han förklarade att människan har skapat institutioner som skall hjälpa henne på olika sätt, men förr eller senare tar dessa institutioner makten och kräver att människan skall betjäna dem.

  Det är väl så det har gått med FRA och en del andra statliga och kommunala instanser såväl i Sverige som här i Finland.


 32. Den som trodde att lagen inte skulle antas är antingen oerhört naiv eller ljuger för sig själv. Men, men, FRA har nu tillåtelse att börja övervaka folk på allvar… och vi kan nog gissa oss till utvecklingen:

  http://www.anus.com/tribes/snus/archive/2008-06-19/FRA_enligt_Kalle


 33. FRA lagen àr helt klart Sveriges svar pà USA’s Patriot Act 3 lag. Den hàr vàrlden hàller fan att pà att gà kàpprakt àt helvete. DET àr sàhàr det ligger till —————-> http://blog.lege.net/index.php?/archives/177-Den-nya-vaerldsordningen.html


 34. Jag gjorde min miltärtjänst på 12:e kompaniet S:1. Vad det betyder i klartext är att jag var radiotolk — ryska — på FRA. Jag har sett verksamheten från insidan. Därför skrämmer mig den här nya lagen oerhört, och av två skäl. Det ena är den tekniskt avancerade nivån på FRA:s utrustning: i världstopp. Det andra är att de som jobbar där GILLAR att spionera och snoka, det är en anda som genomsyrar hela stället och karakteriserar den människotyp som söker sig till FRA. Varning!


 35. Nu har dom stängt ”Stoppa FRA” Sidan. Den första på google. Jag kommer inte in i alla fall


 36. Du generaliserar så det dånar om det. Jag har jobbat på FRA. Jag sökte mig dit. Jag gillar inte att snoka. Låter märkligt att du hade sådan kontakt med ”produktionen” att du kan uttala dig om den mänskotyp som arbetar där: såg aldrig en enda grabb i uniform på vår sida av staketet under mina år där.


 37. […] Twingly Bloggat: Nikke Index, Initierat, Peter Englund, Dresscode:Black, Motvallsbloggen, Borgarmedia: DN, EETimes, Andra bloggar om: FRA, FRA-lagen, […]


 38. […] Kildén & Åsman, El Rubio, Steve Lando, Dresscode:Black, Björnbrum, Nikke, Initierat, Peter Englund, Motvallsbloggen Andra bloggar om: FRA, FRA-lagen, Signalspaning, Avlyssning, USA, Ryssland, Bush, […]


 39. men om terroristernas mail försvinner bland all annan information borde väl mina, låt säga, sexmail också göra det? jag vill veta hur kommer det här påverka mig?


 40. En sak har jag inte lyckats fatta än: kommer man märka av lagen? Hur? Genom att man skrev Bin Ladin eller Laden i ett mail och nästa morgon vaknar upp med dragna vapen utanför dörren?


 41. […] exempel Terroristforskare på FOI, Regeringens egna IT-råd, Kriminologer, Folkrättsexperter och historiker med förflutet i FRA. För att inte tala om Registernämnden, Kammarrätten, Datainspektionen, Rikspolisstyrelsen, […]


 42. […] så desperat att vi mer eller mindre måste konstruera hot? Som Peter Englund skriver på sin blogg – på grund av teknologins och byråkratins […]


 43. För ytterliggare förkovran i informationsvolymer och egenskapat brus rekommenderas varmt: Legacy of Ashes: The History of the CIA ; Tim Weiner.
  prés nous,l´aube


 44. […] torde FRA få svårt att leverera rapporter, detta trots allt FRA har fått sig tilldelat. Som före detta FRA-medarbetaren Peter Englund uttryckte det: Faran är att det blir som att tömma en hel sjö för att fiska kräftor, men bara […]


 45. Den politiker som inte fattar att två terrorister kommer att hitta alternativa kommunikationsvägar när cybervägarna är avlyssnade borde inte få styra vårt land. Ekot av Sverges mest omtalade och omskrivna lag borde vid det här laget ha trängt in i alla tänkbara och otänkbara terrornätverk över hela världen, men som vanligt tror delar av Sverige att nu blir vi sååå trygga och säkra. Det är dags att vakna.


 46. Jag är inte tillräckligt insatt för att döma i lagens vara eller inte vara, förmodligen skulle jag själv röstat fel.
  Men, de tre killarna som man grep i Tyskland, som börjat göra bomber, avslöjades just genom ett uppsnappat e-mail.
  Även en blind höna…


 47. Vi har analyserat övervakningsamhällets kopplingar till management, genom filmen på följande länk:

  Nationell nivå såväl som företagsnivå tas upp.Sprid gärna länken.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: