Archive for 28 juli, 2008

h1

Skrivlogg nr. 13

måndag, 28 juli 2008

På senaste tid har jag mest arbetat med bilderna. Boken kommer innehålla rätt många sådana, fotografier. Jag hyser en måttlig skepsis till illustrationer i böcker, framför allt när de blandas upp med den löpande texten. Tycker att de distraherar, och lyfter bort uppmärksamheten från texten, samtidigt som de – paradoxalt nog – inte sällan samtidigt är styvmoderligt behandlade, färgklickar bara.

Men skriver du en bok om Första världskriget är de autentiska bilderna ofrånkomliga. Inte minst för att vår bild av det kriget i hög grad kommit att formas just av olika nu närmast ikonografiska fotografier.

Dock: för att undvika just den här distraherande effekten kommer bilderna – precis som i mina tidigare böcker – att vara sammanförda till sjok, i detta fall ett per år. (Dessutom gillar förlaget sådant: det gör brytningen av boken så mycket lättare.)

Texten ligger för närvarande i händerna på min redaktör, Stina Peterson. Vilket är en källa till glädje för mig. Stina har varit min redaktör allra sedan min första bok, ”Poltava”, och hon är en av Sveriges bästa, vill jag påstå.

Här nedan presenteras bokens första och sista kapitel i form av ordmoln, genererade av Wordle. Ordens relativa storlek beror på hur många gånger de förekommer i den givna texten.

Först kapitel 1:

Sedan kapitel 212:

Säger inte så mycket, men de är rätt så fina tycker jag.

Idag skall jag börja med sakregistret.