Archive for 7 augusti, 2008

h1

Skrivlogg nr. 14

torsdag, 7 augusti 2008

Jag gillar register. De ger ännu en öppning in i en bok, gör den än mer tillgänglig. Problemet är bara att förlag inte alltid är lika förtjusta. Det tar tid (= pengar) att upprätta ett. Dessutom kan de ställa till med stora problem vid brytningen – varenda sidändring kan tvinga fram besvärliga justeringar.

Sedan är det inte helt lätt att göra register.

De får nämligen inte bli FÖR finmaskiga – då blir de oöverskådliga. Inte heller motsatsen är givetvis bra, av förklarliga skäl.

Britterna är experter. Ack, den lycka jag kände när ”Poltava” översattes till engelska, och de – närmast reflexmässigt – lade till ett mycket fint register, ett register som snart översattes och användes på den svenska upplagan.

Även ”Stridens skönhet och sorg” kommer att ha ett register. (Det kommer dock att hänvisa till kapitel, ej till sidor, ett faktum som lugnade förlagsfolket en smula.) Jag har satt samman det själv.

Här visas, som ett smakprov, registret under bokstaven ”K” (siffrorna hänvisar, som sagt, till kapitel, ej sidnummer):

Kairo – 20, 35
Kamerun – 51, 83
Karfreit, se Caporetto
Karpaterna – 10, 12, 111, 113
Kaspiska havet – 188
Kastamonu – 126, 140
Kaukasus – 30, 36, 42, 188
Kavalleri – 8, 10, 14, 50, 55, 79, 80, 134, 136, 137, 194
Kelemen, Pál – 3, 10, 12, 31, 40, 56, 59, 62, 74, 78, 82, 113, 136, 164, 172, 174, 181, 201, 210, 212, Slutet
Kemal, Mustafa (turkisk militär) – 37
Kemmelberget – 174
Kerenskijoffensiven – se Frihetsoffensiven
Kiel – 60
Kielkanalen – 6
Kiev – 175
Kilimanjaro – 86
King, Olive – 39, 61, 65, 79, 106, 129, 155, 179, 195, Slutet
Kisaki – 118, 120
Kläder – se Uniform, kläder och mode
Kokain – se Narkotika
Kokosöarna – 14
Kolonialtrupper – 32, 51, 64, 68, 98, 100, 117, 122, 129, 142, 145, 152, 172
Kondomer – 107
Konstantinopel – 30, 157, 187, 208, Slutet
Konvojer – 14, 141, 152
Korfu – 74, 106, 179
Kosmetika – 11, 48, 57, 111, 146, 182
Kressenstein, Friedrich Kress von (tysk militär) – 134, 137
Krigsfångar – 9, 42, 100, 101, 109, 126, 154, 157, 162, 170, 172, 186, 187, 199
Krim – 117, 188
Kriminalitet – 19, 132, 157, 182
Krypskytte – 27, 36, 66, 72, 75
Kuhr, Elfriede – 1, 9,18, 22, 47, 53, 92, 108, 131, 147, 158, 168, 178, 200, 202, 205, Slutet
Kulsprutor – 122, 136, 148, 153, 173, Slutet
Kurder – 36
Kut-al-Amara – 64, 66, 68, 72, 80, 84, 85, 92, 100, 131, 157, Slutet
Kwa-Direma – 103
Kvinnliga soldater – 154, Slutet
Köln – 177
Königsberg, SMS (tysk pansarkryssare) – 145
Könssjukdomar – 107, 108

Detta lilla utsnitt ger en rätt bra bild av bokens bredd, tycker jag.

Snart kommer jag lägga ut det första smakprovet.