Archive for 31 augusti, 2008

h1

Skrivlogg nr. 16

söndag, 31 augusti 2008

I förlagens gamla standardkontrakt stod det alltid: ”korrekturläsning är en rättighet och en skyldighet”. Det där med ”skyldighet” är begripligt, för inte sällan kan det vara en pina att läsa korrekturet. När ens bok nått detta stadium har man arbetat på texten så länge att det hela har samma fräschör som dagsgammal hämtpizza. Man kan alla vändningar, känner formuleringarna, är bekant med allt som sker.

I det här fallet har korrekturläsningen dock gått fort, och för en gång skull har jag inte skakats av svårartad tristess.

Det första beror nog på att de personer som i olika omgångar fungerat som redaktörer – Peter, Stina och Bo – gjort ett utmärkt arbete: jag hittar allt som allt kanske mindre än femton verkliga korrekturfel (felstavningar, utbytta bokstäver, extra mellanslag etc).

Det andra kan ha att göra med den speciella berättarformen. Avsaknaden av en övergripande narrativ förstärker på ett intressant – och helt oförutsett – vis framåtrörelsen. Kommer på mig själv med att tänka: ”Jag läser bara ett kapitel till. Och ett till. Och ett till.” Det känns faktiskt lovande. Mina värsta farhågor lättar en smula.

Ändringarna jag gör handlar främst om oviga formuleringar eller fula upprepningar. (Eller att jag stoppar tillbaka effektinterpunktion, något mina redaktörer anser är en horrör men som jag tillämpar, ibland.) Det är sällan jag får använda deleatur, det där korrektionstecknet som är så elegant: