Archive for 21 september, 2008

h1

Ökenvandring

söndag, 21 september 2008

I en intervju i senaste numret av Fokus medger en av grundarna för svenska Attac, America Vera-Zavala, att Göteborgskravallerna verkligen blev en vändpunkt för vänstern, men i en allt igenom negativ mening.

Hennes eget försök till förklaring av det skedda visar på ett ironiskt vis varför så blev fallet: det stora problemet, enligt henne, låg inte i aktivisternas handlingar utan betraktarens öga: ”Det är helt enkelt så att folk i Sverige litar väldigt mycket på polis och myndigheter”. Och när hon får frågan om det är något som hon ångrar eller anser att man skulle ha gjort annorlunda, blir svaret bara ett lätt avfärdande: ”Den typen av analyser kan man göra när man sitter på ett hem”.

Under tiden upprepar sig historien, denna gång som fars, för att – helt oundvikligen – parafrasera Marx: även på European Social Forum i Malmö skulle det vandaliseras en smula mot globaliseringen. Och det hjälper inte om man påpekar att det här bara var något som bara en liten minoritet gjorde sig skyldig till, etc. Så länge man håller fast vid tankefiguren att det stora problemet är polisens agerande och vanligt folks lättrogenhet så är den preciseringen irrelevant.

Vissa delar av vänstern kan bara inte släppa sin olyckliga och nostalgiska kärlek till våldet – vilket inte bara manifesteras i radikalt krossande av glas, utan även i sådana saker som abstrust svärmande för olika avdöda terrorister, som Amaltheamannen, eller Ulrike Meinhof .

Ökenvandringen fortsätter.