Archive for 6 oktober, 2008

h1

Lichtenbergiana

måndag, 6 oktober 2008

Om jag av någon anledning skulle bli tvungen att reducera mitt samlade bibliotek till blott 50 volymer, skulle det i denna samling ingå Georg Christorph Lichtenbergs samling av aforismer och annat smått och gott. Karln dog visserligen 1799 men han är ständigt lika levande.

T.ex. har Lichtenberg på cirka 200 års avstånd gjort ett ej oviktigt inlägg i den intressanta debatt om Högt och Lågt, som Svante Weyler startade i augusti:

Det vore säkert mycket nyttigt att visa världen på de författare, som med kännedom av andra som funnits före dem skapat endast ur sig själva. Det är bara genom dem man lär, och bland dem är det säkert mycket få som alltså alla kunde läsa. De andra är efterföljare och är i egentlig mening falskmyntare.