Archive for 24 november, 2008

h1

Insnöad 1

måndag, 24 november 2008

Varenda gång en snöstorm kommer över oss, fylls jag av en märklig eufori. Särskilt om jag ej har några tider att passa, utan kan se tiden an, allt medan drivsnön packas mot fönstren.

Kanske har det att göra med att man då förnimmer livet reducerat till dess mest enkla, grundläggande förutsättningar. Värme. Föda. Dryck. Ljus.

sno_25nov08

Jag vet vad jag skall göra om elektriciteten än en gång bryts.

Det finns gott om ved i vebon, gjutjärnsspisen i köket bara väntar på att tas i bruk, och jag vet vilka rum som då bör stängas, så att vi får liksom ett hus inne i huset, lätt att värma upp med kakelugnarna. Utifrån detta skapas en känsla av trygghet, en trygghet som med åren paradoxalt nog kommit att överföras till just det som från början skapat otryggheten: snöstormen självt.

Dessutom är snö ett så utomordentligt levande material. Regn är bara regn, medan snö kommer i alla upptänkliga former och skepnader. En undersökning jag läst räknar med att det finns 101 olika typer av snökristaller.

Jag tittar först ut, ser den torra, kalla drivsnön gå som glömska över mina fotspår. En timme senare ser jag att temperaturen har höjts någon grad: flingorna har nämligen börjat bli stora, ihopklumpade, och drivorna mer avrundade. Och när jag strax efteråt går ut är knarret under mina fötter mycket riktigt mer dämpat.

Varje snöflinga har en mikroskopisk kärna, som kristallen växer från. Och den kan utgöras av snart sagt vad som helst, bara det har den rätta molekylära strukturen: damm från en vulkan på andra sidan jorden, saltstänk från en ocean jag aldrig sett.