Archive for 1 mars, 2009

h1

Den dödande kulan

söndag, 1 mars 2009

I veckan visade SvT ”Det stora inkaupproret”, en dokumentär som beskriver en arkeologisk undersökning av ett antal inkagravar som hittats utanför Lima i Peru. De visade sig innehålla kroppar efter indianer dödade på 1530-talet i strider mot de spanska conquistadorerna och deras inhemska allierade.

Fynden var intressanta på flera olika vis.

För det första för att resultaten igen underströk de lokala bundsförvanternas roll i den spanska erövringen – precis som uppe i Mexico framtonar händelsen i hög grad som ett indianskt inbördeskrig.

För det andra för att man bland de dödade återfunnit en som dödats av ett skott i huvudet från en spansk hakebössa – det tidigast dokumenterade fallet på den amerikanska kontinenten.

gunshot_wound

Just det sistnämnda är högintressant även för oss svenskar.

När arkeologerna finner skallen med hålet verkar allt peka på att detta verkligen är en skada orsakad av en kula: diametern på hålet, skadans omfattning, etc. Upphetsade röntgar de kraniet men finner till sin förvåning inget spår av bly eller annan metall. Vilket gör dem förbryllade och besvikna, för allt vi vet om skottskador av detta slag säger att det ofelbart måste finnas rester av projektilen. Kanske är det något annat än en vanlig kula?

De börjar tveka.

Känns detta igen?

Det var just röntgenundersökningen av Karl XII:s kranium för nittio år sedan, som underblåste spekulationerna om att han skjutits med något slags specialprojektil. För inte heller där fann man spår av metall, i synnerhet inte av den metall man förväntade sig att se, nämligen bly.

k12kranium

Utan det märkliga faktum att man ej fann några blyspår i kungens skalle (vilken man utan problem fann i hans fot, efter den kula som träffat honom där strax före slaget vid Poltava) hade hela skrönan om kulknappen ej kunnat bli till.

Ballistiska bevis, först framlagda av Gunnar Grenander, visade dock entydigt att det inte kan ha varit mord: en kula avfyrad på nära håll hade nämligen gett en helt annan skada än den som går att skåda på kraniet. Och Grenander menade att allt pekade på att det hela handlade om ett norskt druvhagel av järn, ett slumpskott i natten, avfyrat från fästningsverket Overberget.

Svante Ståhl har senare, i en uppsats i Karolinska Förbundets Årsbok, byggt vidare på Grenanders teori, och gjort det än mer troligt att det just handlade om ett druvhagel av järn. Vilket skulle förklara avsaknaden av lätt identifierbara rester i kraniet.

Peter From har genom skjutförsök också kommit fram till slutsatsen att det ej handlade om mord, men kan tänka sig att det trots allt var en blykula. Det har rest tvivel över huruvida det alls funnits så här små projektiler av järn.

Tillbaka till Lima och den dödade inkaindianen.

Kraniet undersöks med datortomografi, och inte heller då finner man några rester. Till Peru kallas då två amerikanska experter, som undersöker hålet med ett svepelektronmikroskop.

Resultatet?

Mängder av mikroskopiska järnspår. Indianen blev skjuten av en järnkula.

Samma teknik, brukad på en välvald del av Karl XII:s kranium, skulle avgöra frågan en gång för alla.