Archive for april, 2005

h1

Om bräcklighet

fredag, 22 april 2005

Ännu en natt med frost. På väg ut att hämta morgontidningen kupar jag mina händer runt några stånd med scillan, och konstaterar att de klarat sig.

Våren har annars varit närmast norrbottnisk i sin hastighet och acceleration. Det har gått fort. Senare kan jag inte motstå frestelsen att stanna vid en vägren plocka några tussilago, trots att jag vet att deras ögon sluts nästan i samma stund de placeras i ett glas. Det är liksom ingen poäng att plocka dem. Deras bräcklighet är deras skydd.

h1

Oöverskådlighetens paradox

torsdag, 14 april 2005

Bryssels flygplats känns varken mer eller mindre tråkig än alla liknande byggnadskomplex jag passerat genom åren, men dess totala brist på överskådlighet förvånar mig ännu. Som nyanländ slussas man upp och ned, fram och tillbaka, alltmer förvirrad, och rörelserna i alla tänkbara plan visar på den fullständiga brist på planering som brukar kännetecknas sådana här platser, men som här syns slå nya rekord.

Detta är definitionen på organisk växt, som den kan skådas både i den mänskliga historien och i den mänskliga patologien. Det är faktiskt den uppenbara bristen på system som gör det uthärdligt.

De regelbundna gatnät som lades i städer på 1600-talet, eller än värre i 1800-talets, t.ex. New York, är styrda av en tanke om det förnuft som finns i symmetrin, men paradoxalt nog gör den här driften till genomskinlighet och förutsägbarhet dessa system än mer ogenomskinliga: ingenstans är det så svårt att hitta som i rutnätsstäder.

Gamla Tallin eller centrala Rom däremot, med sina förvirrade labyrinter av gränder och prång – där hittar man på en gång. Platser som Bryssels flygplats däremot, är en förening av det värsta i båda systemen: den organiskt framväxta medeltidsstadens oöverskådlighet förenade med den moderna stadens räta linjer. Jag går givetvis fel.

h1

Musen besegrad?

onsdag, 6 april 2005

En ny silverglänsande komposthink i plåt, med dito lock, inköpt på IKEA och en ultraljudspipare som står på 24 timmar om dygnet verkar till sist ha avgjort saken. Musen lyser med sin frånvaro, besegrad inte av min list men av mina oändligt mycket större resurser. Slaget är vunnet. Frågan är bara om den besegrade är på väg till Elba eller S:t Helena?